Original Polar Shiitake

Shiitakesvampen

En ren naturprodukt

Shiitakesvampen behöver inte förvällas. Hela hatten och foten kan användas.

Obs! När du äter shiitakesvamp använder du livsmedel som inte är subventionerade; varken av EU eller nationella myndigheter.

Shiitakesvampen (Lentinus Edodes) är en delikatess hemma från Fjärran Östern.

I Japan uppskattar man shiitakesvampen mycket högt för dess egenskaper. Shiitakesvampen var en gång i Japan överklassens mat medan allmogen inte tilläts äta den. Shiitakesvampens namn kommer från det japanska ordet shii, som är ett trädslag i Japan medan take betyder svamp, d v s shiitake är shii-trädets svamp.

I Finland odlas shiitakesvamp på odlingsunderlag som tillverkas av lövträdsspån och spannmål. Metoden har utvecklats av statens tekniska forskningsanstalt VTT i Finland på 80-talet. Polar Shiitake odlar ekologiska shiitakesvampar. Det här är möjligt i den glest befolkade naturen i östra Finland, där den stränga kölden vintertid renar miljön effektivt, vilket garanterar att vi har tillgång till rena och utmärkta råvaror i de närbelägna skogarna och på åkrarna.

Shiitakesvamp kan jämföras med kantarell, trattkantarell och smaken påminner också om den friska stolta fjällskivlingen. Med sin milda smak passar den också för mer ovana svampanvändare. Shiitakesvampens umami-egenskap förstärker matens egen smak och gör måltiden hälsosam och läcker.

Varje shiitakesvamp har ett individuellt utseende. Svampens hatt är till färgen mörk- eller ljusbrun och från kanten av hatten in mot centrum kan det finnas ljusa fläckar.

Original Polar Shiitake avger en härlig svampdoft när den steks i pannan, något som får det att vattnas i munnen på svampälskande kulinarister.

Polar Shiitake använder sig av kvalitetssystemet Maakuntien Parhaat (Bäst i landskapet) och symbolen Luomu – kontrollerad ekoproduktion (motsvarar ungefär svenska KRAV).

Solsymbolen

Kontrollerad ekoproduktion är ett tecken som används vid myndighetskontroll och som innehas av Jord- och skogsbruksministeriet. Märket får användas för produkter som följer EU:s förordning om ekologisk produktion. Tillämpningen övervakas av finländska myndigheter.

Ekologisymbolen

Europakommissionen tog i mars 2000 i bruk symbolen ’Ekologiskt jordbruk’ – EU:s övervakningssystem (Rådets förordning (ETY) Nr 2092/91). Den kan enligt önskan användas av de producenter vars produkter och produktionssystem vid inspektionerna konstaterats uppfylla kraven i EU:s lagstiftning.

EU-luomumerkki