Original Polar Shiitake

Polar Shiitake Oy

Polar Shiitake Oy odlar ekologiska shiitakesvampar i Finland i Rääkkylä kommun i landskapet Norra Karelen i en naturligt ren miljö.

Vi har lång erfarenhet av att odla shiitakesvamp. Finländska forskare utvecklade under åttiotalet det odlingsunderlag som numera används vid kommersiell odling av shiitakesvamp. Finland har varit ett föregångsland vid odling av shiitakesvamp i Europa. Företaget Itä-Suomen Shiitake Oy började odla shiitakesvamp år 1984. På samma grund uppstod också vårt företag, Polar Shiitake Oy, som grundades år 1999 för att kunna erbjuda allt fler konsumenter möjligheten att använda de hälsosamma shiitakesvamparna. Anläggningen med sin moderna produktionsteknik, som används vid dagens shiitakeodling, är fortfarande Europas största i sitt slag och vårt eget laboratorium garanterar odlingskunnande från början till slut.

Redan från starten stod det klart att Polar Shiitake Oy skulle driva en verksamhet som tar hänsyn till miljön. Alla råvaror som används vid produktionen härstammar från näromgivningen. Vi använder oss bland annat av grön el från bolaget Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, producerad med hjälp av biobränsle, vindkraft och vattenkraft som är utbyggd innan år 1996. I svampodlingshallen råder en kontrollerad tillväxtmiljö, som garanterar att svampens höga kvalitet upprätthålls. De skördade svamparna kyls snabbt ner till +0,5-+2,0°C i kylrum.

Den höga kvaliteten hos den ekologiskt odlade svampen gör det möjligt för oss att exportera färsk svamp till Skandinavien och övriga Europa. En stor del av vår produktion går till Mellaneuropa, där man uppskattar den finländska shiitakesvampen tack vare att den är ren och har goda egenskaper vid matlagning.

Till vår glädje har vi märkt att finländare och andra nordbor i ökande utsträckning använder sig av den hälsosamma ekologiskt odlade shiitakesvampen.